Erik-Svedang

Vi sätter oss längst in i baren, vid ett bord som Erik Svedäng kallar för sitt stambord. Trots att han bara har bott i Göteborg i två månader. Under arbetet med sitt nya spel har Erik hunnit flytta fem gånger. Vilket i och för sig säger mer om hur ofta Erik flyttar än hur länge han arbetar på ett spel.

– Det är baserat på den klassiska spelteorin om att dela en tårta, säger Erik medan han plockar ut kort ur en ask och lägger dem på bordet.

– Den ena spelaren delar tårtan, och den andra väljer. Det är en del av ett ekonomiskt och matematiskt koncept där alla vill optimera sin vinst.

Sedan ligger det på bordet. Erik Svedängs nya spel – ett kortspel. 2009 vann hans ”Blueberry garden” pris för årets bästa indiespel på Independent Games Festival i San Fransisco. Ett år senare sitter han på en bar i Göteborg och förklarar hur korten, de dominoliknande brickorna och de sexton tärningarna i hans nya kortspel fungerar.

– Det är inget konstigt med det. Jag har alltid gjort kort- och brädspel, även långt innan jag började göra datorspel, säger Erik som gjorde sitt första brädspel när han var fyra-fem år. Det handlade om spöken.

Erik drar ett par kort ur leken, sorterar dem och lägger dem i två högar med motiven uppåt. På korten finns det provisoriska bilder på bland annat samurajer, drakar och bågskyttar som alla representerar olika stridsenheter med unika egenskaper. Eftersom jag får välja hög först ligger det i Eriks intresse att fördela högarna på ett så balanserat vis som möjligt.
Erik-Svedang2
– Med kort- och brädspel kan jag plocka bort tv-spelens reflexmoment som jag inte är särskilt förtjust i och helt fokusera på spelmekaniken. Det här spelet är helt baserat på strategi och skicklighet. Jag kastar visserligen in ett slumpmoment för att göra en varierad upplevelse. Att kunna hantera slumpen är också en del av skickligheten.

Även om det finns uppenbara skillnader mellan de fysiska och digitala spelen så finns det också flera likheter, menar Erik.

– Allt som har att göra med spelmekanik går att överföra från brädspel till datorspel, och vice versa.

Mekaniken är den matematiska delen av spel och är i princip universell. Den är densamma oavsett om du spelar spel på en dator eller på ett köksbord. Genom att utveckla ett kortspel så kan en speldesigner också montera ned ett spel till beståndsdelar. Saker och ting blir hanterbara och överblickbara på ett sätt som gör att du kan skilja på de idéer som är bärande och de som är utfyllnad.

– Visst vore det roligt med 20 olika specialkort men då skulle spelet bli för stort och komplicerat. Det viktiga är att ha ett omspelningsvärde med olika situationer hellre än en mängd olika komponenter.

Det finns förstås ytterligare en anledning varför Erik väljer att göra ett kortspel. I en värld som sedan länge lämnat det analoga för det digitala vill han göra något som går att ta på. ”Jag vill göra något som består”, säger han. Något som går att spara i en byrålåda och inte bara på en hårddisk.

Artikeln är tidigare publicerad i Level vintern 2010.


Prenumerera på kommentarer Kommentarer | Trackbacks |
Taggad med: ,Skriv en kommentar


XHTML: Följande taggar är tillgängliga: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


© Copyright 2013 Blog 'em up .